Любопитно | 13.03.2018

Стереотипи спъват бизнеса на високи токчета

Според резултатите от изследването, проведено както сред мъже, така и сред жени, дамите са по-коректни измежду двата пола. 75% от анкетираните са съгласни, че жените са по-дисциплинирани от мъжете, 69% - че жените са по-лоялни и всеотдайни от мъжете, 65% - че жените по-сигурно връщат заеми, 56 на сто - че жените са по-некорумпирани.

Колебание в обществените нагласи има само по отношение на харчовете – дали жените са по-пестеливи. Тук съгласието е колкото и несъгласието.

Въпреки по-голямата си коректност, жените изглеждат подценени. Например, когато попитаме българите кого биха избрали за заместник, 38% избират опцията „полът не е от значение“, но сред останалите отговори преобладава отговорът „мъж“ (34%).
Нещо повече, жените изглежда сами се подценяват в по-голяма степен. Например, 55% от българите смятат, че всъщност се подценяват или са се подценявали на работното си място. При жените този дял е по-висок – 58%, а при мъжете – 52%.
Голяма част от българите смятат, че биха били (или са) добри ръководители - 68% на сто от анкетираните. При мъжете този дял по–висок - 72%, а при жените е 63%.

Напълно възможно е самоувереността на мъжете да се явява спънка пред дамите да развиват бизнес. Възможно е и това да е стереотип – че мъжът е ръководител, а жената - не.

59% от запитаните казват, че биха били добри предприемачи. При мъжете 61%, при жените 57 на сто. Стереотипите проличават и в още един индикатор - респондентите бяха изправени пред хипотетичен избор от няколко възможни дейности, чието ръководство биха поели.

Тук остава в сила тенденцията силният пол да се ориентира към ръководни дейности в областта на производството, а жените – в областта на услугите и търговията.

Без значение дали бизнесдамите съсредоточават усилията си в малкия и средния бизнес, или в големите компании, очевидно техен ангажимент остава и да започнат да се борят успешно със заложените в обществото стереотипи.

През миналата седмица от Fibank представиха и нова програма, стимулираща дамите в бизнеса. Програмата се нарича Smart Lady и е специално създадена за подкрепа и окуражаване на жените в бизнеса.

С нея нежният пол може да се възползва от привлекателни условия за бизнес и инвестиционни кредити, съчетани с облекчени условия по изплащането им по време на бременност и майчинство, ексклузивна кредитна карта с отстъпки в известни дамски бутици и специално разработени застраховки.

Интересувате се от кредит?
Заявете консултация с наш кредитен специалист и той ще отговори на всички Ваши въпроси!

Съгласен съм с обработването на предоставените от мен лични данни. Запознат съм с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните. Заяви консултация