За нас

Ние сме ...

Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи

Програма Smart Lady, лансирана от Fibank, е специална програма, насочена към жените в бизнеса.
Тя съчетава не само възможности за кредитиране за бизнес дамите, но включва в себе си редица други финансови и нефинансови решения, които да предложат на дамите подкрепа, сигурност и спокойствие. Smart Lady надгражда и доразвива уникалната за българския пазар линия кредитни карти Mastercard Platinum First Lady, която Първа инвестиционна банка предлага на бизнес дамите.


Бизнес програма Smart Lady предлага:

 • атрактивна годишна лихва и облекчени изисквания по обезпечението на кредита;
 • гратисен период по време на майчинство (до 15 месеца);
 • дълъг период на изплащане - до 15 години за инвестиционни кредити и до 5 години за оборотни кредити;
 • включена застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет медицинска застраховка „Здраве" от FiHealth Застраховане за сметка на Банката, които осигуряват превенция, защита и спокойствие на жените предприемачи;
 •  бизнес пакет за ежедневно банкиране, с който се намаляват разходите Ви за ползваните банкови продукти с до 30%;
 • специален детски спестовен влог;
 • бизнес дебитна карта - Mastercard Business Debit;
 • кредитна карта Mastercard Platinum First Lady с допълнителни възможности при ползването й;
 • включена дебитна карта Mastercard за деца.


Параметри на бизнес кредит Smart Lady:

размер: без ограничение
валута: левове, евро
срок:
 • до 180 месеца - при инвестиционни кредити
 • до 60 месеца - при финансиране за оборотни средства
лихва:

лихва на бизнес програма Smart Lady, определена индивидуално, в зависимост от рейтинга на кредитоискателя и предлаганото обезпечение. Лихвеният процент се формира на база СЛП* + надбавка.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

допустими обезпечения:(поотделно или в комбинация)
 • ипотека върху недвижим имот;
 • залог върху ДМА;
 • залог върху движими вещи;
 • други.

Кредитите се предоставят с облекчени изисквания към обезпечението при възможност за включване в гаранционни схеми на НГФ.
начин на усвояване:
 • eднократно или на траншове;
 • под форма на овърдрафт.
начин на погасяване:
 • равни месечни вноски (анюитети);
 • равни вноски по главница;
 • индивидуален погасителен план;
 • овърдрафт.

В периода на майчинство и отглеждане на дете до 2 г. на дамата - управител и/или собственик на дружеството се допуска:

 • гратисен период по обслужване на главницата на кредита не повече от 15 мес.;
 • през този период комисионната за управление на кредита се намалява с 50%.
такси и комисиони: специални за бизнес програма Smart Lady

Бизнес програма Smart Lady предлага още:

Застраховки:
 • Застраховка „Спокойствие с FiHealth" за собственика/управителя на фирмата със застрахователно покритие в размер до 150 хил.лв.
 • VIP пакет медицинска застраховка "Здраве" с включени профилактика, извън болнична и болнична помощ.

Застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет "Здраве" се предлагат от „FiHealth Застраховане" специално за клиентите на бизнес програма Smart Lady. Застрахователните премии за дамата управител или собственик на дружеството са за сметка на Банката.

Бизнес пакети: Възможност да изберете подходящия за Вас бизнес пакет за ежедневно банкиране и така да намалите разходите си за ползваните банкови продукти до 30%.
Детски спестовен влог:

Спестовен влог с възможност за сключване на застраховка Злополука, за удвояване на сумата на влога при настъпване на застрахователно събитие и утрояване на размера при застрахователно събитие, в резултат на ПТП.

Mastercard Platinum First Lady кредитна карта:

Кредитна карта Mastercard Platinum First Lady за управителя/собственика на дружеството - кредитополучател с предварително одобрен лимит в зависимост от размера на кредита.

Картите са с включена безплатна медицинска застраховка за лечение на рак на гърдата с лимит до 10 000 лв. 

Бизнес дебитна карта:

Mastercard Business Debit

Дебитна карта за деца:

детска дебитна карта Mastercard за деца и тийнейджъри от 7 до 18 години.

Изборът на допълнителните услуги не е задължително условие за ползване на кредита.

Актуална презентация Smart Lady към 29.02.2024 г.

Интересувате се от кредит?
Заявете консултация с наш кредитен специалист и той ще отговори на всички Ваши въпроси!

Съгласен съм с обработването на предоставените от мен лични данни. Запознат съм с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните. Заяви консултация