Интервюта | 02.07.2018

Илона Станева, Fibank: С програмата Smart Lady казваме на предприемчивите българки: „Не си сама!“

В началото на март тази година Fibank обяви най-новата си програма Smart Lady, насочена към жените предприемачи. Освен финансиране на бизнеси, тя има и социална насоченост. Повече за същността на програмата разговаряме с Илона Станева, директор „Маркетинг и реклама“ на Fibank.

Г-жо Станева, защо предприехте толкова мащабен проект?


- Благодаря за коректното използване на определението „програма“, защото Smart Lady не е само продукт за финансиране на бизнеси, а комплексна платформа обединяваща в себе си множество фактори. Преди да навлезем в дълбочина в проекта с въпросите „защо, как и кога“ бих искала да уточня, че това е проект, създаден от мъже и жени мислещи в една бизнес посока. Може би и тук е и момента да благодаря на всички колеги, с които работихме заедно повече от половин година с цел създаването на перфектното предложение. Идеята за проекта инспирирахме от подобна платформа, въведена на няколко континента от международна финансова институция, но не бяхме сигурни дали пазарът ни е готов да я приеме.
Затова подходихме класически: проведохме множество качествени и количествени проучвания сред потенциална аудитория, с цел да разберем от какво имат нужда жените в бизнеса, дали бизнес климатът е подходящ за подобно действие, както и трябваше да изследваме и отчетем и особеностите на средата, латентните нужди на потенциалната аудитория и ред други фактори. Резултатите от проучванията ни дадоха увереност и ни позволиха да създадем програмата „по мярка“. В хода на процеса установихме, факти, с които може да се гордеем, например: българската жена предприемач е много добре образована (в България над 80% от жените, стартиращи или развиващи бизнес са с висше образование, докато в други страни в Европа процентът е около 40%), изключително добре информирана за финансови продукти и фондове за финансиране на бизнеса, както и взима решение за старт на бизнес в една по-зряла и по-осъзната възраст в сравнение с жените предприемачи в други европейски страни. Всичко това е една предпоставка за успех на бизнес идеята и начинанието. Освен това дамите са по-спестовни и поемат по-малко рискове. До тук беше лесно да създадем финансовата част от програмата.
По-голямото предизвикателство се криеше другаде. В хода на изследване на латентните нужди на потенциалната аудитория излезе, че дамите в бизнеса имат повече нужда от подкрепа, вдъхване на увереност, среда, с която да споделят и мрежа за установяване на бизнес контакти. Както и декларираха необходимост от развитие и надграждане на основни умения, които психолозите определят, като „меки умения“ – презентационни и умения за водене на преговори, справяне на възражение и пр. Тези резултати имплементирахме в останалата част на програмата — така, платформата Smart Lady, освен финансовия продукт биде надградена и с програма от семинари, обучителни програми, бизнес срещи с цел създаване на мрежа за развитие на бизнеса. За дамите стартиращи или управляващи бизнес важен фактор се оказа и грижата за собственото им здраве, както и здравето на служителите им, затова и надградихме платформата с допълнителни пакети здравно осигуряване, отговарящи на нуждите им. Така проектът доби цялост, а съдейки по резултатите – проучванията не са ни подвели: избрахме точното време, място и аудитория.

С какво финансовите продукти по тази програма се отличават от другите продукти, които банката предлага за всичките си клиенти?
- Освен гореизброеното бих добавила, че едно от основните предимства на програмата е гъвкавостта. Няма два еднакви бизнеса, както и всеки бизнес в зависимост от етапа, в който се намира има различни нужди, затова платформата е създадена така, че да позволява индивидуален подход към всеки, съобразно нуждите му. Проведохме специално обучение на служителите си, с цел да могат прецизно да идентифицират, анализират и предложат правилната финансова, а и не само продуктова комбинация, като в основата на пиедестал е издигнат индивидуалният подход. Тук даже бих цитирала колега, който в хода на обучителните сесии се пошегува , че се чувства като лекар – снемал перфектната анамнеза, за да предложи точното индивидуално решение.

Какъв е профилът на бизнесите, които в първите месеци от старта на програмата вече се възползват от новия кредитен продукт?
- Очевидно пазарните ни резултати към момента подкрепят и проучванията, направени във връзка с програмата. По данни на НСИ и БТПП жените в страната основно развиват и управляват бизнес в сектори, като търговия, образование, лека промишленост, хотели. Въпреки, че програмата е на малко повече от 2,5 месеща, вече над 100 жени предприемачи са се възползвали от предимствата и. Секторите основно са търговия, услуги, образование, транспорт и спедиция, хотелиерство, земеделие, он-лайн търговия и др.

Много жени имат микробизнеси, с по 1-2 служители. Отворена ли е програмата за тях?
- Програмата е отворена и за микробизнес, като към момента съотношението на жени предприемачи, възползвали се от програмата е 50:50 малки и средни предприятия - спрямо микробизнес.

Предстои създаването на информационна платформа за самообучение на дамите. Какво конкретно ще мога да открият на нея и на какъв етап от създаването е?
- Електронната платформа е един от ключовите фактори, посочени от дамите, като необходимост. Платформата предвижда да има две отделни секции: за бизнес контакти, в която дамите ще имат възможност да създадат бизнес профил и да представят дейността си. Това ще им даде възможност да изградят бизнес мрежа помежду си. Другата част е обучителната. В момента работим съвместно с няколко водещи световни университета с цел създаване на сертификационна програма, както и отделни модулни курсове, които ще позволят на дамите в бизнеса да надградят знанията и уменията си. Обученията ще са он-лайн, без откъсване от работен процес, пестейки време, като формите основно ще са под формата на видео лекции, он-лайн семинари, чат сесии. Работим в посока да проведем лансиращата и кампания тази есен.

Смятате ли, че българките са достатъчно предприемчиви, смели ли са в своите решения или по-премерени?
- Българската жена предприемач е достойна за уважение, освен че е високо образована и информирана тя е и дейна. Статистиката показва, че от 2010 г. насам жените със собствен бизнес в България са се увеличили с 50%, като 70% от дамите предприемачи са създали бизнеса си сами. Жените са по-лоялни, по-емоционални, трудно поемат рискове, свързани с бизнеса им. Но едновременно с това българката предприемач декларира, че има и търси нужда от подкрепа при старт и развитие на бизнес, като и от одобрение от семейство, среда, приятели. Затова създадохме Smart Lady, за да и кажем – „не си сама“.

Интересувате се от кредит?
Заявете консултация с наш кредитен специалист и той ще отговори на всички Ваши въпроси!

Съгласен съм с обработването на предоставените от мен лични данни. Запознат съм с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните. Заяви консултация