Интервюта | 22.06.2018

Севдалина Василева, изпълнителен директор и член на УС на Fibank, пред „Труд”: 25 години залагаме на безупречно обслужване и нови продукти

Ръстът в кредитирането ще продължи
Fibank стартира нови промоционални оферти по повод юбилея сиГ-жо Василева, как се представя банковият сектор в България през 2018 г. и какви са Вашите очаквания за втората половина на година?

Банковият сектор в България е стабилен и постига добри финансови резултати. През 2017 г. активите на банките нараснаха с над 6%. Банките у нас се доказаха като сигурен партньор на гражданите и на малките и средни предприятия. И през тази година наблюдаваме повишено потребление на населението, както и засилена активност в имотния сектор. Заслуга за това имат и банките чрез отпуснатите кредити за потребителски нужди и закупуване на имоти. Логично, в такава пазарна конюнктура, отбелязваме стабилен ръст в сегмента на потребителското и ипотечно кредитиране, което създава предпоставки за оживление в икономиката. Въпреки понижените лихви по депозитите, техният обем също продължава да се увеличава както при физическите лица, така и в сегмента на бизнес клиентите, достигайки общ ръст от 5,8% през 2017 г.
През втората половина на годината очакваме позитивната тенденция на умерен ръст в кредитирането да се запази. Банките разполагат със сериозен ликвиден ресурс и са готови да подкрепят както нуждите от финансиране на гражданите, така и добрите идеи и развитието на българския бизнес.
Едновременно с това, средата, в която банките оперират, е обект на сериозни промени, предизвикани от редица нови регулации в сферата на личните данни (GDPR – Общ регламент на ЕС за защита на личните данни), AML (Противодействие изпирането на пари) & KYC (Опознай своя клиент), PSD2 (Директива за платежните услуги във вътрешния пазар). Технологичната трансформация навлиза все по-дълбоко – например, в начина на привличане и обслужване на клиенти, в дизайна и скоростта на процесите, в анализа на данни и изграждането на системи и модели за тяхното приложение. Всичко това води до повече промени и по-конкурентна среда, за които банките активно се подготвят и преосмислят моделите си. Факт е, че нещата се случват постепенно – еволюционно, а не революционно, но след 2-3 години, като се обърнем назад, ще установим колко съществена е била промяната.

Какъв е фокусът в дейността на ПИБ за тази година?

Продължаваме да надграждаме върху солидно изградените основи и опит от последните 25 години – широка и достъпна мрежа от офиси, силно развити дигитални канали за обслужване, иновативни и конкурентни продукти, взаимоотношения на партньорство и доверие с нашите над един милион клиенти. Освен пазарно и клиентски ориентирана, политиката на Fibank е за балансиран подход в развитието на малкия и среден бизнес и банкирането с индивидуални клиенти, т.нар. банкиране на дребно. През 2017 г. този подход доказа своите резултати – затвърдихме лидерската си позиция в оборота с банкови карти и постигнахме първо място с найвисок прираст в обема потребителски кредити от 127,4 млн. лв. Възходящата тенденция в развитието ни с фокус към банкирането на дребно продължава и през 2018 г. Анализите ни показват, че домакинствата ще продължат да търсят ипотечни кредити за закупуването на жилища, потребителски кредити за ремонт, обзавеждане или други лични нужди, така че логично, ние ще продължаваме да развиваме тези продукти, редом с все поатрактивни предложения за ежедневно банкиране с пакети, включени банкови трансакции, удобно и сигурно онлайн или с мобилното ни приложение.
Тук е моментът да обърна специално внимание, че през настоящата година Първа инвестиционна банка празнува своята 25-годишнина от създаването си. В знак на благодарност за доверието и избора на клиентите, сме се постарали да разработим атрактивни юбилейни предложения по различни кредитни и депозитни продукти.

Бихте ли споделили повече за това какво точно предлагате?

Първата поредица от юбилейните предложения стартира в началото на месеца и ще продължи до 6 август тази година. За нашите бизнес клиенти, например, предлагаме бизнес кредитни карти без годишна такса за поддръжка през първите 25 месеца на ползване, за да могат да се възползват и да се убедят в предимствата на този вид карти, които сякаш са по-непознати в България, а носят безспорни удобства и ползи. Друго предложение е промоционална депозитна сметка, която е с 25 базисни пункта по-висока доходност спрямо предлаганите стандартни лихвени условия за физически лица и бизнес клиенти. Стартирахме предлагането и на нов електронен депозит за физически лица, който се открива изцяло онлайн, без необходимост от посещение на банков офис, включително и от лица, които не са настоящи клиенти на банката, който също е включен в юбилейната промоция.
Юбилейните оферти включват също интересно и изключително атрактивно предложение за промоционален овърдрафт с 25% по-ниска лихва. Овърдрафтът предлага възможността да използвате кредитен ресурс, чийто лимит се определя в зависимост от постъпленията по личната сметка, като клиентът сам избира кога и каква сума в рамките на лимита да ползва според конкретната нужда. Лихва се заплаща само върху използваната част и само за периода на ползване, без други допълнителни разходи. Средствата могат да се погасяват изцяло или на части и да бъдат използвани напълно. С ниска лихва и висок лимит – до 25 000 лева, в комбинация с изгодните пакетни програми за ежедневно банкиране „Моят избор”, овърдрафтът е чудесно решение при получаване на заплата във Fibank и предпочитана алтернатива пред т.нар. „бързи” кредити или кредити от заплата до заплата, предлагани на нашия пазар от различни небанкови компании. И това не е всичко – съвсем „прясна” новина от банката – допълваме предложенията с новия ни кредит за обединение и рефинансиране на задължения на физически лица „Рестарт”. Нарекохме го така, защото с ниска цена и гъвкави условия като сума, срок и индивидуален подход според профила на клиента, той дава възможност за своеобразен „нов старт” със свободните средства от месечния бюджет, които ще остават на разположение след намалението на кредитните вноски. Така, под знака и по повод 25-тата ни годишнина, Fibank ще продължи да радва клиентите си с различни атрактивни оферти и през идните месеци. Очаквайте!

Според експертите идва краят на ниските лихви по потребителските и ипотечните кредити. Какви са Вашите очаквания?

Българите трябва да бъдем спокойни. В средносрочен план не очаквам съществена промяна в нивата на сегашните лихвени проценти. Разбира се, това зависи и от политиката на Европейската централна банка, но дори след време да има общо повишаване по лихвените нива, то няма да се случи рязко. – Ще продължи ли процесът на консолидация в сектора? – Според мен, той не е спирал, а е забавил темпото си поради икономическата и финансова криза от 2007-2008 г. Например преди 15-20 години на българския пазар имаше около 35 банки, докато днес те са 25. Fibank също взе участие в процеса на консолидация на сектора преди няколко години с придобиването на Юнионбанк. Публично известната към този момент информация сочи, че българският банков сектор го очакват още процедури по консолидация. Това е сложен и многопластов процес, който ще продължи и през следващите години, тъй като в него има бизнес логика.

Както споменахте Първа инвестиционна банка празнува 25 години от своето създаване. Как виждате развитието й в следващия петгодишен период?

Прогнозите ни за идните години са позитивни като цяло – положителен макроикономически ръст, стабилна финансова и бизнес среда, все по-ясно оформена средна класа. На фона на силно регулирания и взискателен откъм контрол, практики и показатели банков пазар в Европа и у нас, един от основните фактори за промяна идва от страна на технологичната и дигитална еволюция както на финансовите услуги и доставчиците им, така и на предпочитанията на потребителите им. Основната стратегия за развитие на банката залага на това, в което сме се доказали като най-добри през последните години: пазарно-адаптивен подход, безупречно обслужване и индивидуално отношение към клиентите, напредничави и атрактивни продукти и услуги. Към огромния опит и познание натрупано през изминалите 25 години добавяме и водещите ни позиции в дигиталните технологии и канали на банкиране, които ще продължим да развиваме и усъвършенстваме в контекста на съвременната среда. Работим непрекъснато за автоматизацията и опростяването на процесите, за да сме още по-бързи и адекватни в отговора на изискванията на нашите клиенти. Същевременно, инвестираме в едни от най-новите дигитални технологии, които ще променят отношението към клиента към все по-персонализирано, директно и свързано с неговите конкретни нужди, запазвайки доверието и неприкосновеността на личността. Сигурна съм, че и след 5 години Fibank ще е отново, както и досега, предпочитаната от клиентите и водещата в дигиталната трансформация банка.

Всички знаем, че малкият и среден бизнес са гръбнак на икономиката в България. Наблюдава ли се засилен интерес към банковите продукти, които се предлагат за фирмите у нас?

Да, определено наблюдаваме засилена активност в търсенето на кредитен ресурс от много компании, особено в групата на т.нар. МСП (малки и средни предприятия) и микро-фирми. Ние във Fibank предлагаме целия спектър от финансови решения за бизнес клиенти, в т.ч. удобни и изгодни пакети за трансакционно обслужване. Получаваме положителна обратна връзка от клиентите ни, че действаме бързо и гъвкаво, което не е типично при по-голямата част от банките, що се отнася до решения и отговор за бизнес финансиране.
На особен интерес се радва специалната програма Smart Lady, която наскоро създадохме за финансиране и подкрепа на жените в бизнеса, а те са съсредоточени и носят сериозен потенциал за малкия бизнес. Тя има две основни цели – от една страна да предложи комплексни продукти и услуги за банково финансиране и обслужване, съобразени със спецификата на нуждите на жените в бизнеса, и от друга – да предостави възможности те да надграждат своите умения, да намират подкрепа, да споделят опит и да получат консултация както от нашите банкови експерти, така и от други дами, които са минали по този път и са успели.
Продуктите, които програма Smart Lady включва са отговор на едни от основните съображения, свързани с по-консервативните нагласи към поемането на риск и обслужването на финансови ангажименти по време на майчинство, грижите за децата и семейството, както и грижи за екипа. Защото жените като цяло някак пренасят семейните стойности и по отношение на бизнеса и служителите си. Това е и причината да предоставим ниска цена на финансиране и сериозни отстъпки за банково обслужване, удължени срокове за изплащане, облекчени условия и широк диапазон от приемливи обезпечения, вкл. и възможност за необезпечени кредити, облекчени условия по време на майчинство, допълнително здравно осигуряване с богат пакет за профилактика и лечение за сметка на банката, застраховка „Спокойствие” по тяхната кредитна експозиция, отново за сметка на банката и пр.
За краткия период от 3-4 месеца програмата се радва на изключителен интерес и добро приемане от клиентите със стотици реализирани финансирания в различни сфери на бизнеса – от детски градини, търговия, земеделие, медицински услуги до мебелопроизводство, и в цялата стана – 70% от клиентите са извън София. Преобладават предимно малки компании, какъвто е и профилът на управляваните от жени фирми – 40% -микро компании (с до 9 души персонал), 87% малки и средни с превес на малките.
Всичко това идва да покаже, че бизнес активност и търсене има, стига клиентите да могат да намерят качественото отношение и подходящи решения. А ние във Fibank явно успешно се справяме с тези задачи през последните 25 години. Вярвам, че и занапред ще е така.

Нашият гост Севдалина Василева се присъединява към „Първа инвестиционна банка” АД през 2017 г. като директор на дирекция „Стратегическо планиране и развитие”, а впоследствие е избрана за изпълнителен директор и член на УС на банката, както и за главен директор „Банкиране на дребно” (CRBO). Тя е магистър по бизнес администрация със специалност „Управленски информационни системи” от Стопанския факултет на Софийския университет. Специализирала маркетинг и мениджмънт в Lund University, Швеция.

 

Интересувате се от кредит?
Заявете консултация с наш кредитен специалист и той ще отговори на всички Ваши въпроси!

Съгласен съм с обработването на предоставените от мен лични данни. Запознат съм с информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните. Заяви консултация