Арена на дамския бизнес

 • 08-08 юни
 • Безплатно
 • 10:00
 • София, София
 • София
 • 1 мес
 • 14 дни
 • 06 часа
 • 21 мин
 • 54 сек
 • Сподели събитието

Скъпи дами, очаквайте повече информация скоро!

“Арена на дамския бизнес” е форум, който цели да подпомогне и подкрепи развитието на предприемаческата екосистема в България. Събитието е едновременно комбинация от презентационен форум за стартиращи бизнеси, така и изява, целяща надграждане и възможност за пазарна експанзия на вече утвърдени бизнеси. Форумът цели да подпомогне реализацията и да съкрати пътя на идеите, за да се превърнат в успешни бизнес начинания. Най-успешните предприемачески проекти ще бъдат отличени от независимо жури, съставено от успешни предприемачи, инвеститори, бизнес ангели и финансови и бизнес консултанти.

Критерии за оценка на проектите

 1. Визуализация на идеята изнес потенциал за реализация
 2. Бизнес потенциал за реализация
 3. Качество на идеята
 4. Качество на презентацията
 5. Презентационни умения
 6. Потенциал на търговските умения на предприемача
 7. Увереност на предприемача в реализацията на проекта
 8. Предприемачески опит
 9. Потенциал за привличане на партньорства
 10. Потенциал за привличане на финансиране и инвестиции