Форма за кандидатстване

 • Защо искате да стартирате собствен бизнес? *
 • Какъв ще е Вашият бизнес? *
 • На кои пазари ще се реализира продуктът/услугата? *
 • Опишете накратко Вашият продукт/услуга *
 • Какво ще бъде неговото въздействие върху околната среда?
  Какъв проблем на околната среда разрешава? *
 • Кои ще са Вашите клиенти? *
 • Направили ли сте проучване на Вашите преки и косвени конкуренти? *
 • Какви ще са конкурентните предимства на Вашия продукт пред тези на конкуренцията? *
 • Какъв бюджет Ви е необходим за реализация на проекта и за постигане на неговите цели? *
 • Какъв ще е първоначалният Ви капитал? *
 • Върху проекта ще работят *
 • Какви са уменията, квалификацията, таланта на Вас и Вашия екип (ако има такъв)? *
 • При желание можете да приложите допълнителни материали или презентация за вашия проект
 • Допустими формати: pdf, mp4, mov, doc, pptx, xlsx, jpg, png, zip, rar
 • За да увеличите своят шанс за успех, моля качете кратко видео (до 1 мин.) или ни опишете, защо смятате, че Вашият проект трябва да спечели
 • Допустими формати: flv, mp4, m3u8, ts, 3gp, mov, avi
 • Лична информация